Pekki pohtii

PALESTIINALAISVALTIO ISRAELIN ALUEELLE - MISTÄ ON KYSYMYS?

  • Historian opetus
    Historian opetus

(Artikkeli sisältää paikoin otteita teoksesta: "Whose land? 2000 B.C.E. to 1975 A.D.", tri. A. Heller)

Vaatimus Jerusalemin jakamisesta ja Israelin paluusta 1967 rajojen taakse on vaatimus Israelin itsemurhaan

Nyt toistetaan jälleen vaatimusta siitä, että Israelin olisi vetäydyttävä vuoden 1967 sodassa valtaamiltaan rajoilta takaisin. Tämä mahdoton vaatimus merkitsisi mm. Jerusalemin kahtiajakamista ja Israelin palaamista sellaisille rajoille, joita ei voi turvallisesti puolustaa. Nuo luonnottomat rajat (jotka olivat perua arabien hyökkäyssodasta Israelia vastaan vuonna 1948) houkuttelivat aiemmin jatkuvasti arabimaita toistuviin hyökkäyksiin maata vastaan. Israel palautti vuonna 1967 arabien hyökkäystä vastaan puolustautuessaan nämä alkuperäiset rajansa takaisin.

Juutalaiset ovat alueen alkuperäisasukkaita

Mm. UNESCO on saattanut itsensä naurunalaiseksi arabien käsikassarana, kun se julisti, ettei Israelilla olisi perusoikeutta ja perintöä Jerusalemissa ja Temppelivuorella (johon myöhemmin muslimit rakensivat Kalliomoskeijansa). Jerusalem Israelin jakamattomana pääkaupunkina omaa vuosituhantiset perinteet, ja siksi esimerkiksi Turkin presidentti Erdoganin vetoomus kaikille maailman muslimeille perustaa armeija, joka valtaisi Jerusalemin "Palestiinan pääkaupungiksi" kuvastaa vain nykymaailman antisemitismin mielettömyyttä ja epäjohdonmukaisuutta.

– Ellei Israelilla katsota olevan yhteyttä Temppelivuoreen ja Itkumuuriin, voisi yhtä hyvin sanoa, ettei Kiinalla ole mitään tekemistä Kiinan muurin tai Egyptillä pyramidien kanssa, Israelin pääministeri totesikin osuvasti.

Ovatko arabien tavoitteet realistiset?

Tarkastellaanpa hieman arabien aluevaatimusten mittasuhteita ja taustaa: Arabivaltiot ovat historiallisesti nuoria valtioita, joita ei ollut olemassakaan sata vuotta sitten, toisin kuin Israel, joka omaa jo vanhastaan vuosituhantiset perinteet alueella juutalaisten kansankotina. Palestiina-nimistä arabivaltiota tai erityistä arabialaista palestiinalaisidentiteettiä ei koskaan ole ollut olemassa. Tästä lisää tuonnempana.

Alunperin kansainvälinen yhteisö takasi juutalaiselle kansalle, jonka 6 miljoonan jäsenen murhaamista se toisessa maailmansodassa katseli voimattomana, kansankodin nykyisen Israelin ja Jordanian alueella. Tuo alue oli silloin historiallisesti ja tunnustetusti brittiläisen mandaatin, ei arabien, hallinnassa.

Transjordania -niminen alue (nyk. Jordanian valtio) perustettiin ja liitettiin kansainvälisen yhteisön toimesta 1900-luvun alussa alunperin juuri kansankodiksi juutalaisia varten, mutta irroitettiinkin siitä vastoin lupauksia ja annettiin Palestiinan arabeille v. 1922. Ns. palestiinalaisille oli siis jo annettu oma arabivaltio, joka on paljon Israelia suurempi. Jäljelle jäi tuolloin vain mitätön kaistale maata juutalaisia varten, jota vastaan vielä hyökättiin ympäröivien arabimaiden taholta vuonna 1948 tarkoituksena tuhota vastasyntynyt juutalaisvaltio. Pieni Israelin maa on toistuvasti ja katkerasti saanut kokea kansainvälisten lupausten olevan pelkkiä sanoja ja saanut itse taistella olemassaolostaan. Arabimaat käsittävät pinta-alaltaan yli Euroopan kokoisen alueen, kun nykyinen Israel on vain noin Uudenmaan läänin kokoinen.

Seuraavassa taustaa nykyiselle kriisille:

  • Vuonna 1948 (nykyisen Israelin itsenäistymisvuosi) arabivaltiot tunkeutuivat maahan yhteisessä aseellisessa hyökkäyksessä tarkoituksena syöstä "juutalaiset mereen".
  • Yhdistyneet kansakunnat ei estänyt tätä hyökkäystä eikä toiminut sodalla saatujen alueiden valtausta vastaan.
  • Kun arabimaat Algeriasta, Sudanista, Saudi-Arabiasta sekä Irakista saakka tulleet sotilaat mukaan luettuina marssivat vuonna 1967 Israelia vastaan tuhotakseen loputkin maasta, ei yksikään Israelille annetuista kansainvälisistä vakuutuksista johtanut mihinkään toimenpiteeseen Jopa USA:n presidentin juhlallinen sitoumus, jonka hän antoi ennen Israelin vetäytymistä Siinailta vuonna 1957, osoittautui vain paperinpalaseksi, aivan kuten Amerikan, Ison Britannian ja Ranskan vuonna 1950 antama kolmen vallan julistuskin.
  • YK:n pääsihteeri kutsui YK:n joukot pois Siinailta juuri sillä hetkellä kun arabit tarvitsivat esteettömän kulkuväylän ryhtyäkseen sotaan Israelia vastaan.
  • Täten ei mitään maailmanjärjestöjen eikä suurvaltojen takuita sovellettu käytäntöön suurimman vaaran hetkellä. Israel jätettiin kohtalonsa armoille. Maailma odotti Israelin tuhoutuvan ja alistui siihen.
  • On siis silkaa tekopyhyttä väittää, että 1967 puolustussodassa vallatut alueet eivät nyt saisi kuulua Israelille. Arabit olivat miehittäneet kyseiset alueet vuonna 1948 eikä Israel. Kesäkuussa 1967 Israel kumosi arabien laittoman valloituksen ja palautti entisen tilanteen. Israel puolustautui ja selvisi tästä ylivoimaisesta hyökkäyksestä täysin yksin koko maailman suureksi hämmästykseksi ja vastoin kaikkien odotuksia.
  • Israelin suostuminen vetäytymiseen jättäisi Israelin siviiliväestökeskukset jälleen alttiiksi hyökkäyksille, jakaisi Jerusalemin ja johtaisi maan puolustuksellisesti mahdottomaan tilanteeseen.

Palestiina, mutta ei palestiinalaisia?

Kuinka palestiinalaiskysymys oikein sai alkunsa? On esitetty, että Israel olisi tullut ja ajanut arabit pois alueiltaan. Väite on vailla minkäänlaista pohjaa. Israelin arabeilta ei ole riistetty heidän riippumattomuuttaan, koska heillä ei alkuunkaan ollut sitä. Maa, jota nimitettiin Palestiinaksi, ei ole koskaan ollut arabimaa sellaisessa mielessä, joka antaisi arabeille yksinomaiset ylivalta- tai hallintaoikeudet. Arabien valloitukset ovat laillistetut vain niissä maissa, jotka ovat omaksuneet islaminuskon ja sulautuneet valloittajiin. Näin ei ole koskaan käynyt ns. Palestiinan alueella. Juutalaiset eivät koskaan ole hylänneet kotimaataan eivätkä he koskaan ole olleet täysin passiivisena vähemmistönä. 1800-luvun Palestiinassa he olivat olennainen osa väestöstä ja itse Jerusalemissa he olivat enemmistönä.

Historiallisesti palestiinalaiset ovat uusi ihmisryhmä. Palestiinan - nykyisen Israelin, Jordanian, Etelä-Syyrian ja Etelä-Libanonin - koko väestön lukumäärä oli 1800-luvulla vain 300 000. Arabit pitivät itseään turkkilaisen osmanivaltakunnan alamaisina, eivät "palestiinalaisina". Ironista kyllä, juuri niiden juutalaisten tienraivaajien tulva, tienraivaajien jotka alkoivat saattaa autiota maata viljelykelpoiseksi, houkutteli arabisiirtolaisten joukot maahan. Juuri nämä arabit ja heidän jälkeläisensä ovat päättäneet pitää itseään palestiinalaisina ja vaatia oikeuksia maahan. He väittävät olevansa "aitoja" palestiinalaisia, mutta samalla he katsovat kuuluvansa yhteen yhdistyneeseen arabikansakuntaan, joka hallitsee laajaa Atlantilta Persianlahdelle ulottuvaa aluetta.

Juuri näistä "palestiinalaisista" tuli pakolaisia, kun heidän yrityksensä heittää juutalaiset mereen vuonna 1948 epäonnistui. Heidät olisi pitänyt sijoittaa uudelleen asumaan alkuperäisiin kotimaihinsa arabiveljiensä joukkoon.

On vielä muistutettava, että Palestiinan tunnetusta alkuperäisestä alueesta luovutettiin toisen maailmansodan jälkeen osia Libanonille ja Syyrialle. Sitten Palestiina jaettiin uudelleen juutalaisten ja arabien kesken ja luotiin Jordanian valtio, jonka alue on paljon suurempi kuin juutalaisille luovutettu. Nyt palestiinalaiset vaativat vielä pienimmän jäljellä olevan alueen uutta jakamista.

Kun arabit vuonna 1947 Yhdistyneiden kansakuntien avulla saivat tilaisuuden jakoon ja Israel jopa suostui siihen olosuhteiden pakosta toisen maailmansodan hirvittävän joukkoteurastuksen jälkeen, Israelin arabit pitivät parempana lähteä Israelista ja liittyä vihamielisiin arabialaisiin naapurimaihin taistelun ja Israelin myöhemmin tapahtuvan tuhoamisen toivossa. Kuitenkin he vastoin todellisuutta väittävät, että heidät on karkoitettu.

Kipeä pakolaisongelma

Näiden turhautuneiden arabien (jotka valitsivat lähtemisen ja joita nyt nimitetään "pakolaisiksi") juutalaisia ja Israelin valtiota kohtaan tuntema viha ei vähentynyt vuosien kuluessa. Kaikki terroristijärjestöt ovat saaneet alkunsa heidän keskuudessaan. Heidän julmuutensa juutalaisia kohtaan on ollut ja on edelleen eläimellisen raakaa. Murhat Münchenin olympialaisissa ja Lyddan lentokentällä 1970-luvulla, verilöylyt lukuisissa paikoissa Israelia sen jälkeen, esimerkiksi lastenmurhat Maalotissa (missä terroristit jouduttuaan suljetuksi luokkahuoneeseen lasten kanssa koko päiväksi kylmäverisesti ampuivat näitä ja heittivät kranaatteja heidän keskelleen).

Vuonna 2001 tapahtuneet syyskuun 11. päivän raukkamaiset terrori-iskut, joissa New Yorkin pilvenpiirtäjät ja Pentagonin rakennukset tuhottiin liikennelentokoneilla ja tuhansia siviilejä murhattiin, viestivät tämän järjettömän ja demonisen vihan hallitsemattomuutta ja laajuutta. Arabikevään jälkeen niin siviileihin kuin sotilaisiinkin kohdistuvat murhat ja puukotukset, sekä siviilikeskuksia vastaan suunnatut ohjukset ja itsemurhaiskut jatkuvat Israelia vihaavien arabijohtajien lietsomana ja organisoimana edelleenkin..

Vaikka on totta, että pienellä itsehallintoalueella asuvat arabipakolaisten jälkeläiset ovat tukalassa tilanteessa vihan kierteen johdosta, länsimaat ja EU tuskin pitävät kriisikokouksiaan yksinomaan humaanista säälistä kärsiviä Israelissa asuvia palestiinalaisia kohtaan. Yhtään vastaavaa kokousta ei pidetty esimerkiksi silloin, kun Ruandassa murhattiin täysin syyttömästi puoli miljoonaa ihmistä, siviilejä, naisia ja lapsia, vain eri heimoon kuulumisen tähden.

Mistä siis nyt tämä suuren luokan häly?

Perimmäinen syy on länsimaisten kuluttajien huoli öljystä ja bensiinin hinnasta, niin raadolliselta kuin se saattaa kuulostaakin. "Pakolaiskysymys" on arabeille poliittisesti tarkoituksenmukainen pelinappula, jolla arabimaat pyrkivät kiristämään länsimaat Israelia vastaan käyttäen vanhaa öljyasetta hyväkseen.

On erittäin säälittävää, että nykyinen Israelissa palestiinalaisten itsehallintoalueella asuva sukupolvi on perinyt isiltään Israeliin kohdistuvan aiheettoman vihan ja kärsii tavallaan syyttömästi ja harhaanjohdettuna nykytilanteesta, jolle se luonnollisestikaan ei voi paljoakaan.

Israelin vuonna 1993 palestiinalaisille myöntämä itsehallinto-oikeus ja nykyinen palestiinalainen valtiohanke eivät ole parantaneet vaan pahentaneet tilannetta.

Historiallinen kehitys näyttääkin siltä, että mitä enemmän näille israelvihalla lietsotuille ihmisille antaa periksi sallimalla heille enemmän itsenäisyyttä, sitä ilmeisemmäksi käy heidän perimmäinen vihansa itse Israelin valtion olemassaoloa kohtaan. Juuri se, että vanhastaan halveksittu "alempiarvoinen" juutalaiskansa on noussut polviltaan itsenäisten kansakuntien joukkoon omalla historiallisella alueellaan, näyttää olevan luontaiseen ylemmyyteensä uskoville arabivaltiaille katkerin vihan aihe kaikkialla maailmassa.

Niillä arabeilla, jotka aikoinaan Israelin syntyvaiheessa liittyivät Israelin maan kansalaisiksi, on kuitenkin parhaat oltavat: Israelin kansalaisina he nauttivat uskonnonvapaudesta, länsimaisista sosiaalieduista, omaavat mahdollisuuden koulutukseen, työhön, yrittäjyyteen, omistavat taloja, maata autoja jne. Yhdelläkään juutalaisella ei ole arabimaissa koskaan ollut vastaavia etuuksia - maissa, joissa heitä on pidetty ja jatkuvasti pidetään alempaan ihmisrotuun kuuluvina sekä alistetaan ja syrjitään edelleenkin kaikin tavoin.

Kolme asiaa on arvioni mukaan mahdotonta:

1) Jerusalemin jakaminen tai statuksen muuttaminen juutalaisvaltion pääkaupunkina

2) Itsenäisen palestiinalaisvaltion perustaminen nykyisen Israelin sisälle tai edes palestiinalaisten itsehallintoalueelle.

3) Israelin vetäytyminen 1967 vallatuilta rajoilta, joka merkitsisi Jerusalemin jakamista ja Israelin kuristamista alueellisesti mahdottomaksi puolustaa.

Lopuksi raamatullinen näkökulma:

Sekä juutalaiset että arabit ovat saman kantaisän, Aabrahamin lapsia ja siten veljeskansoja joiden tulisi rakastaa ja kunnioittaa toisiaan. Raamatullinen lupaus maasta koskee kuitenkin yksin Aabrahamin jälkeläisiä Iisakin ja Jaakobin (joka myöhemmin sai nimen Israel) kautta jatkuvassa polvessa. Arabit puolestaan ovat syntyisin kahdestatoista ruhtinaasta, jotka polveutuivat Aabrahamista ja hänen orjattarensa pojasta, Ismaelista.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Evakkona minua surettaa Gazan evakoiden kohtalo. He ovat olleet piikkilankojen sisällä keskistysleirissä jo useita sukupolvia, eikä heillä ole paluuta koteihinsa miehittäjän valtaamille alueille.

On käsittämätöntä että juutalaisista on tullut julmia. Saksalaisten leireissä oli sentään turvallista, niitä ei pommitettu eikä niistä kaivettu tunneleita vapauteen. Jos meidät Karjalan evakot olisi sijoitettu keskitysleireihin, niin minäkin opettaisin nuorisoa tekemään pommeja ja raketteja.

Meillä Karjalan evakoilla on vapaus ja kaikki hyvin, mutta Palestiinan evakoita tapetaan ja kidutetaan vankiloissa ja tuhoamisleireissä.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Israel ei ole vuonna 1967 palauttanut mitään omia rajojaan takaisin, koska tuolloin valloitetut alueet eivät koskaan ole kuuluneet nykymuotoiseen Israelin valtioon. Sitäpaitsi maan puolustus onnistui mainiosti noilla mahdottomaksi puolustettavaksi mainostetuilla rajoilla (aselepolinjoilla).

Miehitetyn alueen asukkailla (palestiinalaisilla) on Israelia parempi oikeus noihin alueisiin.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Veikko Pekki lyö lyötyä:
"On erittäin säälittävää, että nykyinen Israelissa palestiinalaisten itsehallintoalueella asuva sukupolvi on perinyt isiltään Israeliin kohdistuvan aiheettoman vihan ja kärsii tavallaan syyttömästi ja harhaanjohdettuna nykytilanteesta, jolle se luonnollisestikaan ei voi paljoakaan."

Vaikka meillä Karjalan evakoilla on kaikki hyvin, silti kaipuu kotiseudulle siirtyy sukupolvelta toiselle. Tietysti siinä ei ole sellaista vihaa kuin Palestiinan evakoilla. Heitähän kidutetaan ja tapetaan jatkuvasti ja he elävät keskitysleireissä ja puutteessa. Palestiinalaisten viha miehittäjiä ja kiduttajia kohtaa ei voi vähetä koska heitä kohdellaan julmasti.

Käyttäjän pekki kuva
Veikko Pekki

Kiduttajat ovat Hamashin ja Fatahin hallinnot. Päiväkotien kellareissa pidetään asevarastoja ja omia käytetään ihmiskilpinä. Kannattaa tutustua faktoihin.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon

Unohdit joukosta Israelin armeijan...vai menikö se niin, että Israelin armeija ampuu ensin ja kysyy sitten? Ei siis olekaan kiduttajia kun ei voi enää kuollutta kiduttaa ;)

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Kirjoitus on niin täynnä historian vääristelyä, ettei siihen edes voi vastata.

Henry

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Ei kannata vastata.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän pekki kuva
Veikko Pekki

Ei voikaan jos ei ole muuta sanottavaa. Nämä faktat ovat yk:n asiakirjoissa eikä niissäpitäisi olla mitään uutta.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon

Vaikka ne on siellä mainittu, niin jotkut eivät osaa niitä lukea tai sisälukutaito on niin kehno, että sanoma vääristyy silmien ja aivojen välillä eri muotoon kuin on kirjoitettu.

Tämä on vähän sama kuin Mooses käveli autiomaassa 40 vuotta. Google Mapsin mukaan tuon saman matkan kävelee nykyisin ruuhkista huolimatta muutamassa vuorokaudessa. Vaikka kiertelisi pahimmat konflikti alueet, niin ei siinä hommassa 40 vuotta mene. Pitäisikö tuosta vetää johtopäätös, että kyseinen valitun kansan johtaja oli hieman sekaisin sekä suunnistamisen että kaiken muunkin suhteen kuten kirjoituksiensa...pistää vähän epäilemään nimittäin.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon

Israelilla ei ole mitään vuosituhantisia perinteitä olemassakaan. Se on muutaman kymmenen vuotta vanha valtio eikä se siitä muuksi muutu. Israelin Kuningaskunta taas hallitsi Jerusalemia vain muutaman kymmenen vuotta ja Jerusalem oli ollut olemassa jo noin 2000 vuotta ennen Israelin kuningaskuntaa. Jerusalemia on hallinnut taas pidemmän aikaa esimerkiksi Juudea joka taas oli jatkuvassa sodassa Israelin kanssa.

Palestiina taas on ollut olemassa jo kauan ennen kuin edes Jerusalemia oli perustettu alueena. Lisäksi Palestiina on ihan oma valtionsa nykyisin siinä missä Israelkin. Se, että Israel rikkoo toisen valtion suvereeniutta, onkin oma kysymyksensä.

Blogistin kannattaisi opetella historia kokonaan eikä vain valikoidusti. Israelilla ei ole sen suurempaa oikeutta Jerusalemiin kuin muillakaan. Tämä on minusta ihan tasapuolinen näkemys, koska jos katsottaisiin Jerusalemin oikeutta ajallisesti hallinnan perusteella, Israel ei taitaisi olla edes TOP-10:ssä.

Israelin valtio ja Kuningaskunta ovat alueellisestikin niin erilaisia, että en viitsi edes alkaa vääntämään. Israelin Kuningaskuntaan ei kuitenkaan sen alkuvaihdetta lukuunottamatta kuulunut koskaan Jerusalemin kaupunki. Se on ihan puhdasta faktaa.

Israelin valtio on siinä missä se nykyisin on, mutta kylmää faktaa on myös se, että Palestiinan valtiokin on siinä missä on. Molempien tapauksessa ihan samalla tavalla voi kysyä, että miksi juuri siinä, mutta sitä ei voi kysyä vain toispuolisesti. Se on joko tai.

Käyttäjän pekki kuva
Veikko Pekki

Samalla perusteella voisi sanoa, ettei yhdelläkään arabivaltiolla ole oikeutta olla olemassa alueella, niiden rajat piirrettiin toisen maailmansodan jälkeen. Israelin rajat taas vuosituhansia sitten. Kommentoijan on syytä varmaan tutustua oikeasti lähihistoriaan esim. julkisista yk:n asiakirjoista tai vain kouluopetuksesta.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon

Höpö höpö. Israelin rajat piirrettiin vuonna 1948. Israelin kuningaskunta oli huomattavasti pienempi alue kuin nykyinen Israel. Tutustu historiaa ja faktoihin. KVG

Israeli perustamisen yhteydessä määritellyt rajat perustuvat Balfourin julistukseen ja Brittien mandaatteihin. Toisin kuin Israel -uskovaiset väittävät, sillä EI OLE MITÄÄN tekemistä suoraan Israelin Kuningaskunnan kanssa. Myönnetään olevan historiallisia siteitä alueella, mutta Israelin Kuningaskunta ja Israel eivät ole sama asia Balfourin julistuksessa eikä missään muussakaan virallisessa asiakirjassa. Tämä on sitä normaalia propagandaa mitä yritetään levittää milloin missäkin.

Mitä taas tulee arabimaihin, niin nehän ovat monet jakautuneet pienempiin valtioihin alueella tai ovat teoriassa edelleen samoja valtioita samalla alueella. Juutalaiset vain sattuivat olemaan alueelta poissa noin 2700 -vuoden ajan ja ilman omaa valtiota. Ihan kevyt aikaväli tulla sitten vaatimaan itselleen jotain alueelta...

Asia on sama kuin Suomeen tulisi joku vaatimaan kansakuntana, että he asuttivat Uudenmaan aluetta 2000-vuotta sitten ja se kuuluu historiallisilla perusteilla nyt heille. Tai intiaanit vaatisivat Manhattanin saarta takaisin itselleen historiallisilla syillä.

Israel hallitsee aluetta sotavoimillaan ja on itsenäinen valtio. Mutta tuollaiset paskapuheet "historiallisista perusteista" voi vetää ihan suoraan vessanpöntöstä alas ja jättää ne sikseen. Kannattaa siirtyä tähän päivään. Nimittäin jos historiaan meinaa tarttua, sieltä löytyy Israelin nykyiseltä alueelta paljon enemmän historiallisia perusteita jos johonkin kansakuntaan - vaikka Roomaan eli Italialle. Heillä on vielä suurempi mandaatti ja historia alueella kuin Israelilla - tuoreempikin.

Pekin näkökanta on juuri sitä mikä aiheuttaa kiistoja. Erittäin valikoiva "totuus" ja samaan aikaan kielletään vastaavat totuudet toisen puolen osalta. Kummalla on isompi nappi josta ohjukset lentelee, voittaa väittelyn. Sitten lapsekkaasti uhotaan toista osapuolta koko ajan. Ihan naurettavia ja lapsellisia tyyppejä. Erityisesti hämmästyttää se, että ei voida myöntää historiallisia tosiasioita: Israelilla ei ole sen enempää oikeuksia kuin muillakaan.

Israelin valtio on siinä missä on, mutta heidän pitää oppia tunnustumaan vastavuoroisesti myös Palestiinan valtio siinä paikassa missä on sekä lopettamaan lainvastaiset ja KV-lain vastaiset siirtokuntien laajentumiset. Omaa aluetta saa puolustaa, toisen valtion suvereeniuteen liittyvät hyökkäykset taas saavat ihan aiheellisen tuomitsemisen - ei ne liity uskontoon mitenkään.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon

"ettei yhdelläkään arabivaltiolla ole oikeutta olla olemassa alueella, niiden rajat piirrettiin toisen maailmansodan jälkeen"

Vittu mitä paskaa taas. Egypti oli olemassa, samaten Turkki, Syyria ja Jordania. Myös Kuwait ja Arabia. Vaikka noista osan laskisi Lähi-Idän ulkopuolelle, niin tuota paskan määrää ja valehtelun määrää. Syyria ja Libanon ovat Ranskan mandaatista kun Israel taas Britannian. Persia eli nykyinen Iran taas on ollut nykyisellä paikallaan noin vuodesta 3000eaa. Israelin Kuningaskuntaa ollut edes olemassakaan vaan sekin perustettiin noin 2000 vuotta tuon JÄLKEEN.

"Israelin rajat taas vuosituhansia sitten."

Ihan kuriositeettina tartun tähän: miten ja missä nämä rajat piirrettiin? Sekä miten Israelin nykyinen valtio suhteutuu näihin? Sekä mitä ajanjaksoa katsotaan? Sitä kun Israelin Kuningaskunta valloitettiin?

Kun väität jotain, niin antaa tulla faktaa tai väitän sinua valehtelijaksi.

Käyttäjän AbdullahNassir kuva
Abdullah Nassir

Kristityt ovat Israel eli herran kansa eikä ne fariseukset jotka nyt asuttavat Palestiinaa.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon

Mitäs se Iso Kirja sanokaan niistä jotka ylentävät itsensä...? ;)

Ja millä perusteella itse asiassa juuri raamattu olisi oikeassa? Onhan näitä vanhempiakin pyhiä kirjoja kuin raamattu sekä tuoreempiakin.

Toimituksen poiminnat